Bookings/Bokningar:
 
For visits to schools, libraries, story telling, readings, litterature festivalss etc.

Till skol- och biblioteksbesök, författarbesök,  sagostunder, litteraturfestivaler, uppläsningar mm.
 
Get in touch by filling this form:
  
 

Namn *

E-post *

Ämne

Meddelande